Wandelingen en omgeving
 1. Sint-Sixtus wandelroute
 2. Start: aan de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren
  Afstand: 7,5 km
  Bewegwijzering: ja
  Download deze wandelkaart

  Deze wandeling start aan de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren, één van de twaalf trappistenabdijen in België. Dit uitgesproken landbouwgebied maakt van oudsher deel uit van de hoppestreek rond Poperinge. Het landschap is licht glooiend en de wandelroute maakt gebruik van kerkwegels, graspaden en landelijke wegen. Het parcours gaat door een lappendeken van bossen, hoppevelden, akkers en weiden. Een Brits militair kerkhof herinnert aan de Eerste Wereldoorlog.

  Dozinghem Military Cemetry Westvleteren lag tijdens de eerste wereldoorlog buiten het front dat door Commonwealthtroepen werd gehouden. In juli 1917, in voorbereiding op het komende geallieerde offensief, werden op drie plaatsen "Casualty Clearing Stations" (Militaire medische post) opgericht met de namen Mendinghem, Dozinghem en Bandaghem. De 4th, 47th en 61st Casualty Clearing Stations kregen een post bij Dozinghem (genaamd naar "to dose" of het toedienen van medicijnen of pijnstillers in kleine, precies afgemeten hoeveelheden) en de begraafplaats werd door deze gebruikt tot in het voorjaar 1918.
  Er liggen nu 3174 Commonwealthdoden van de eerste wereldoorlog en 65 Duitse graven. Er liggen ook 73 slachtoffers van tijdens de geallieerde terugtrekking naar Duinkerke in mei 1940. De begraafplaats werd door Sir Reginald Blomfield ontworpen.
 3. Lourdesgrot
 4. Op wandelafstand (ongeveer 400m ten noorden van de abdij) ligt een klein bos met een vrij toegankelijke Lourdesgrot. Deze grot, gebouwd met bergstenen uit de bossen rond de trappistenabdij van Rochefort, werd in 1921 opgericht uit dankbaarheid "omdat de abdij en haar bewoners gespaard zijn gebleven van vernieling en dood tijdens de eerste Wereldoorlog ‘14-‘18", aldus het bijbehorende informatiebord.
 5. De bossen van Sint-Sixtus
 6. Start: bij de openbare parking hoek Canadaweg en Leeuwerikstraat
  Afstand: 4,5 km - Max 1,5 km verharde weg - aangepast schoeisel is nodig bij nat weer.
  Bewegwijzering: ja
  Download deze wandelkaart

  Wandeling in de bossen nabij de Sint-Sixtusabdij met herinneringen aan WO 1 en WO 2: Dozinghem Military Cemetry en de best bewaarde betonnen sokkel van een V1-lanceerbasis in heel Vlaanderen. De basis werd wel nooit gebruikt - de Tweede Wereldoorlog liep naar zijn einde toen de basis werd opgetrokken. De informatieborden brengen het relaas van de V1-basis voor een breed publiek.

  Het huidige bomenbestand van het Canadabos is ongeveer een eeuw oud en bestaat voornamelijk uit zomereik en tamme kastanje. Plaatselijk vind je ook tamme kastanje, gewone es, ruwe berk, zoete kers en lijsterbes. In de struiklaag doen vooral hazelaar, Europese vogelkers, Gelderse roos, vlier en vuilboom het goed. Kijk zeker uit naar de zeldzame tweestijlige meidoorn, mispel en bosroos. Dit bos hoort net als het Sixtusbos, het Bardelenbos en het Dozighembos tot een versnipperd bossencomplex dat meestal aangeduid wordt als de Sixtusbossen, samen goed voor 220 hectare natuurschoon. Bos, grasland en akkers wisselen elkaar af en zijn een ideale biotoop voor heel wat bijzondere dieren. De poelen zorgen bijvoorbeeld voor waterpret voor de zeldzame vinpootsalamander, de alpensalamander de groene en bruine kikker en de roep van de wielewalen - hij in een felgeel en zij in een olijfgroen verenpak - klinkt door het bos. In de Sixtusbossen huist ook de grootste reeënpopulatie van de Westhoek. Een opmerkelijke verschijning zijn de nestkoepels (mierenhopen) van de beschermde rode bosmier, een bosrandsoort die uniek is in de wijde omgeving.

  Op het einde van de wandeling, kun je rechts inslaan, je kruist de Nonnenstraat en komt uit aan een paar betonnen sokkels, daterend van W.O.I. Het zijn restanten van waar een waterreservoir opstond langs de militaire spoorlijn van de kust tot de hospitalen van de frontzone. Dit bosgedeelte werd tijdens W.O.I ontbost voor de aanleg van deze spoorlijn. Na de oorlog is de spoorlijn opgebroken en werd het bos terug aangeplant.

  In het oostelijk deel van het Dozingembos ligt een speelbos van 2,5 hectare. Daar kan de jeugd naar hartenlust ravotten, weg van de paden.
Donkerstraat 13 - 8640 Westvleteren - T +32(0)57 40 03 77 - info@indevrede.be